ÉS AIXÍ, SI US PLAU-Toc toc.
-¿Qui és?
-La Mort.

La Mort ve descalça;
quan se'n va duu socs
que van fent
cloc... cloc... cloc... cloc...

-Toc toc.
-¿Qui és?
-Toc toc.
-¿Qui és?
-Toc toc.
-¿Qui és?
-Toc toc.
-¿Qui és?
¿Qui és?
¿Qui és?
¿Qui és?
...cloc ...cloc ...cloc. .cloc

COMENTARI DE TEXT.

Context:
Aquest poema pertany al llibre "La nit", que va escriure Vicent Andrés Estellés, quan desafortunadament va perdre una filla de quatre anys. El títol del poema és "És així, si us plau".

Tema:
L'anècdota d'aquest poema, és la mateixa que la de l'anterior, el poema va ser escrit després de que se l' hagués mort la filla petita. El significat del poema podria ser que a la mort no se la sent pas, però a l'hora de emportar-se'n algú, a aquest si que se'l sent. El tema és la mort, que sembla que estigui trucant a la porta.

Estructura:
És un poema bastant regular, té tres estrofes i un vers al final. A la primera estrofa, té tres versos de dues síl·labes; a la segona, de cinc, tres i quatre; a la tercera estrofa, tots els versos són de dues síl·labes, i finalment, l'últim vers és de quatre síl·labes. A la tercera estrofa, podem veure com es repeteix lo mateix "-Toc, toc. -Qui és?"
Té dues parts internes, la primera es des del v.1 fins al v.7, que ens diu que la mort no fa soroll quan ve, però que s'hi sent; i a la segona, v.8 - v.18, i es repeteix.

To poètic:
Estellés expressa en el seu poema un to nostàlgic i trist per a referir-se a la mort. Té un to ambiental, utilitza els sorolls per representar un ambient.

Recursos expressius:
En aquest poema no hi ha gaires recursos expressius, com es pot veure. Ha utilitzat la repetició de versos.

Conclusió:
En conclusió, l'autor ens parla en aquest poema de la mort, ja que va ser escrit després de la mort de la seva filla petita.