L'ESTIL DE VINCENT ANDRÉS ESTELLÉS.

La seva expressió poètica presenta elements amb els quals, l'èsser humà, ens trobem cada dia al llarg de la nostra vida:
la fam, les circumstàncies de la guerra, de l'amor, del desig, del sexe, de la mort.
Al·ludeix sovint a la realitat quotidiana, descrita amb un estil molt expressiu construït sobre la fusió de diversos registres, amb predomini de la llengua vulgar.
En el seu estil, Estellés utilitza la intensitat, el cromatisme*, la quotidianitat i la potència.
L'exaltació priàpica*, la llàgrima davant la penúria* sistemàtica, el taüt previsible, industrial com el dol que s'hi enquadra, són vivències que tenen una datació exacta, tal com surten en els poemes de Vicent Andrés Estellés.
http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/estelles/sobrevae.html
(Pròleg de Joan Fuster sobre l'expressió poètica de Vicent Andrés Estellés).


Vocabulari:

Penúria: Escassetat extrema