NO ESCRIC ÈGLOGUES

No hi havia a València dos cames com les teues.
Dolçament les recorde, amb els ulls plens de llàgrimes,external image A_mujer_piernas_cruzadas_1.JPG
amb una teranyina de llàgrimes als ulls.
On ets? On són les teues cames tan adorables?

Vocabulari:

Èglogues:Composició del gènere bucòlic que idealitza la vida dels pastors i, en general, la vida camperola.
cànter:copa gran de dues nanses
hòmens:home viril
Ventrut:Que té el ventre molt sortint


COMENTARI DE TEXT.

Context:
Aquest poema es troba al llibre de meravelles de Vincent Andrés Estellés, que va ser escrit cap a l'any 1971.

Significat:
En aquest poema l'autor ens parla de l'amor "platònic" per així dir-ho,i el desig que li provocava una noia que veia subint pel carrer.Ens descriu el físic d'aquesta dona,de la qual mai va tenir res més que creuades per el carrer.

Tema:
El poeta ens vol transmetre el desig que li provocava aquella joveneta.

Estructura:
Aquest poema no està separat per paràgrafs.Està format per 45 versos,Cada vers té (POSAR!!!!!!)És un poema amb tornada. Estan distribuïts en tres parts internes.La primera part,que abarca des de el v.1 fins al v.8 el poeta recorda les sensacions que li provocaven veure aquella noieta,destacant les seves cames i ens vol descriure l'àmbit que els envoltava en les seves trobades per el carrer.La segona part que abarca des de el v.9 fins al v.32 podem observar la descripció que fa del físic d'aquella jove,però no deixa de anomenar elements que els envoltaven.Per acabar, la tercera part que abarca des de el v.33 fins al 45 torna al tema del principi,a recordar el desig,l'àmbit i les circumstàncies en que es trobaven,però ens remarca molt el distanciament que hi havia entre ells dos,li agradava observar-la,però deixa ben clar que no volia res més amb ella.

To poètic:
Estellès utilitza un to emotiu per expressar els seus sentiments i el desig que li causà la imatge de les cames d'aquella noia ,també podem observar un to hiperbòlic al descriure aquestes sensacions,i hi trobem un to elogiós per descriure a la joveneta que el va enamorar.

Resursos expressius:
En aquest poema podem trobar la tornada que es repeteix durant tot el poema i que li dona musicalitat.Hi trobem anàfores com "llàgrimes","crepuscle""hi ha els hòmens", "hi ha els bars".També hi han hipèrboles com "No hi havia a València dos cames com les teues"que és la tornada,"cadàver verdós",utilitza adjectius per descriure les cames de la noia.Trobem al·literacions per remarcar i donar força de /r/ en "arreplegava","roba",de /s/ en "cames","teues".També trobem Similicadència en "havia","alegria", "majestat","virginitat".Destaquem metàfores com "teranyina de llàgrimes",i de comparacions hi podem veure al v.13 "La carn graciosa i fresca com un cànter de serra".Hi ha personificacions en alguns elements com "carn tendre","cos adorable",i trobem epítets,destaquem "aigua invisible".

Conclusió:
L'autor ens parla de la sensualitat i l'atracció que té aquesta noia.Vol descriure el sentiment que tenia cap a ella i fer veure que es conformava simplement amb una imatge que li quedà grabada,les seves cames.