Les obres de Vicent Andrés Estellés
Premis de Vicens Andrés Estellés
Premis de Vicens Andrés Estellés

Vicent Andrés Estellés té un obra molt extensa, però la més coneguda en tota la seva carrera literària és la poesia, també va escriure novel·les, obres de teatre, guions de cinema i unes memòries.
Els temes centrals de les seves obres són la mort i el sexe sempre des de un punt popular,quotidià, senzill,directe, i fins i tot vulgar.


Tota la seva obra es difícil de catalogar ja que les seves obres les re elaborava a partir de llibres o anotacions privades. La major part de les seves obres no es van poder publicar fins la mort
del general Franco.Vicent Andrés Estellés
Vicent Andrés Estellés

llibre d'Estellés
llibre d'Estellés
Els llibres que va publicar al llarg de la seva vida van ser:

Any de publicació
Obra
Gènere
1953
- Ciutat a cau d'orella
poesia
1956
- La nit
poesia
1958
- Donzell amarg
poesia
1966
- L'amant de tota la vida
poesia
1970
- Lletres de canvis
poesia
1971
- Primera edició
- Inventari clement
- La clau que obri els panys
- L'ofici de demà
poesia
1972
- Recomane tenebres
- Boix, Heras, Armengol
poesia
1973
- Hotel Paris
poesia
1974
- Les pedres de l'àmfora
- Hamburg
poesia
1975
- El gran foc dels garbons
- tancat a l'Alter
poesia
1976
- Antibes
poesia
1977
- Manual de conformitat
poesia
1978
- Balanç de mar
- L'oratori del nostre temps
- El procés
- Festes llunyanes
- Lletra al pintor Josep Renau
poesia
1979
- Document de morella
- El cob
- Les cançons d'Ariadna
- Llibres de meravelles
poesia
1980
- Cant temporal
poesia
1981
- Les horminies d'Organyà
poesia
1984
- Cant a valència
poesia
1985
- Tractat de maduixes
- Quadern de Bonaire
- Cançoneret de ripoll
poesia
1986
- Ram diürn
- El forn del sol
poesia
1988
- El coixinet
- La porra boja
- Primera soledat
poesia
1989
- La casa de la musica vora el mar
- Puig antich
poesia
1992
- Mare de terra
poesia
1993
- Testar
poesia
1996
- Mural del país valencià
poesia
1978
2002

- Oratoris nostre temps
- Dos drames i una farsa
teatre